Tűzoltóság Kővágóörs

 

 

 

KŐVÁGÓÖRSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

Adószám:18922527-1-19, Nyilv.szám: Veszprém Megyei Bíróság Pk60039/1996/12

 

Alapítva: 1894-ben
A jelenlegi egyesület birtokában van egy kézzel írt írásos feljegyzés, amelyben 1894-től szerepel a régi tűzoltóparancsnokok és tisztségviselők felsorolása.
AZ 1893 április 30.-án alakult Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség irattárában 1895-től szerepel egyesületünk neve.
Az eltelt több mint 100 év során viharos történelmi események sem törték meg folytonosságát, csupán erősítették létét e segítségnyújtás okán.
1996. január 31.-én átszerveződött az egyesület a megváltozott jogszabályok alapján, és 1999. június 30.-án Veszprém megyében elsőként kiemelten
közhasznú szervezetté minősítették az egyesületet. Az új "alapító tagok" a régi tűzoltó hagyományokon nevelődött dédunokák,unokák és gyerekek
köréből kerültek ki. A tűzoltási és kárelhárítási feladatokat személyi térítés nélkül, önként végzik tagjaink. Egyesületünk a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség
tagjaként egyre eredményesebben, hatékonyabban működik. 2000. novemberében bajorországi Saaldorf településtől kapott Mercedes 1113B típusú
gépjárművel, korszerű URH rádiórendszer segítségével végezzük munkánkat. A tűzoltásban résztvevők számára mobiltelefont biztosítottunk az elérhetőség,
valamint a gyorsabb riasztás végett. Eredményes és szoros munkakapcsolat alakult ki a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a hivatásos
Badacsonytomaji Önkormányzati Tűzoltósággal, a tapolcai Köztestületi Tűzoltósággal és a környező Önkéntes Tűzoltó egyesületekkel.
Rendszeresen részt veszünk tűzoltási bemutatókon, tűzoltóversenyeken, falunapi rendezvényeken.
Az egyesület működéséhez a szükséges anyagi fedezetet több forrásból biztosítjuk. Részben a fenntartó helyi önkormányzati támogatás,
belügyminisztériumi pályázat, Veszprém megyéért 105-ös közalapítvány, helyben működő vállalkozások, üdülő és üzlettulajdonosok,
Kékkúti Ásványvíz Zrt., FE-MAés Szakál-Vin Kft. biztosítják.
Az egyesület rendelkezik fűtött tűzoltó-szertár épülettel, amelyben eszközeink tárolása mellett klubhelyiséget alakítottunk ki.
Itt őrizzük a múlt dicsőségét felidéző okleveleket és emléktárgyakat is. Terveink között szerepel a helyi tűzvédelem fokozatos fejlesztése, fiatalabb
tűzoltó gépjármű fecskendő beszerzése, egyéni tűzoltó felszerelések korszerűsítése, a tűzoltó szertás bővítése. Minél több segíteni akaró, jó szándékú
fiatal beszervezése az egyesület további munkájába. A Káli- medence mikro-térség tűz- és katasztrófavédelmében hatékony közreműködés, segítve a
badacsonytomaji hivatásos tűzoltókat.
Együttműködési megállapodás kötöttünk a kékkúti Ásványvíz üzemmel,kékkúti, kővágóörsi, révfülöpi önkormányzattal, valamint a Balatoni Nemzeti Park
igazgatóságával.
2000-től folyamatosan baráti találkozókat szervezünk és tartunk a bajorországi Saaldorf település tűzoltóival kötött Testvér Egyesületi megállapodás alapján.
Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére
átutalt összeg felhasználásáról

10KOZ

 

A kedvezményezett adószáma:                                                  18922527-1-19

Neve:                                                                                     Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Székhelye:                                                                              8254 Kővágóörs Dózsa Gy. u. 1.

Szervezeti formája:                                                                   4

Bírósági nyilvántartási száma:                                                       Veszprém Megyei Bíróság 1483

Rendelkező évben juttatott összeg :                                           262 404 Ft

Ebből tárgyévben működésre fordítható összeg:                             78 721 Ft

Ebből tárgyévben működésre felhasznált összeg:                             78 721 Ft

Ebből tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:       183 683 Ft

Ebből tartalékolt összeg:                                                                      0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának ismertetése:

1- Bankszámla költség

2- Könyvelői díj

3- Gépjármű biztosítási díj

4- Gépjármű műszaki vizsga

5- Posta költség

6- Telefon költség

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére
átutalt összeg felhasználásáról

11KOZ

 

A kedvezményezett adószáma:                                                  18922527-1-19

Neve:                                                                                     Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Székhelye:                                                                              8254 Kővágóörs Dózsa Gy. u. 1.

Szervezeti formája:                                                                   4

Bírósági nyilvántartási száma:                                                       Veszprém Megyei Bíróság 1483

Rendelkező évben juttatott összeg :                                           256 042 Ft

Ebből tárgyévben működésre fordítható összeg:                            128 021 Ft

Ebből tárgyévben működésre felhasznált összeg:                             85 347 Ft

Ebből tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:       170 695 Ft

Ebből tartalékolt összeg:                                                                      0 Ft

 

Az átutalt összeg felhasználásának ismertetése:

1- Könyvelői díj

2- Bankszámla költség

3- Gépjármű biztosítási díj

4- Gépjármű műszaki vizsga

5- Posta költség