Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2008. évi bevétel-kiadás alakulása

Nyitó pénzkészlet 466.331.-

Bevételek:

BM Katasztrófavédelem támogatás 831.000.-

Kurátor Kft 50.000.-

Civil támogatás 214.600.-

Kafer István 12.000.-

SZJA 1 % 129.573.-

Kamat 442.-.-

Bevétel összesen 1.237.615.-

Tagi betét 14.000.-

Kiadások

Üzemanyag 112.108.-

Egyéb anyag 76.020.-

Postaköltség, 12.063.-

Felszerelés, 486.607.-

Gépkocsi vizsgáztatás 62.090.-

Eszközök biztonsági felülvizsgálata 70.080.-

Könyvelési díj 50.000.-

Terembérleti díj, étkezés 77.857.-

Banki költség 32.724.-

Biztosítás 30.120.-

Egyéb kiadás 33.314.-

Kiadás összesen 1.042.983.-

Záró pénzmaradvány 674.963.-

Kővágóörs, 2009. január 27.

Szabó Lajos

elnök

 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület

kiemelten közhasznú egyesület

8254.Kővágóörs,Dózsa Gy.1.

Beszámoló a 2010. évben végzett egyesületi tevékenységről

/2011. május 18.-i testületi ülésre/

A 2010. év kiemelkedően mozgalmas év volt az egyesület életében. Az elmúlt év időjárása .természeti jelenségei, árvíz ,belvíz ,szél viharkár, hófúvás,ipari katasztrófa,településünkön nádas házak sorozatos gyújtogatása miatt az 1996. évben újjá szervezett egyesületnek alakulása óta ilyen éve még nem volt.

A különböző helyszíneken,beavatkozások alkalmával hatékonyan együttműködve ténykedtünk a badacsonytomaji hivatásos tűzoltósággal, segítettünk, támogattuk munkájukat. A velük kötött Együttműködési megállapodás alapján számítanak ránk .igénybe veszik segítségünket.

Közös szakmai gyakorlatot tartottunk három alkalommal.

Felkészített eszközökkel,begyakorlott egészségileg alkalmas önkénteseinkkel a jövőben is mindig készen állunk a segítség adásra, nyújtásra, melyért nem kérünk anyagi segítséget.

2010.év februárjában a rendkívüli télies időben egy napon kilenc alkalommal kellet beavatkozni,többek között káli medencei iskolás gyerekek szállítását oldottuk meg. Részt vettünk zánkai gyerek üdülő centrum árvíz mentesítésében, a salföldi nagy kiterjedésű erdőtűz rendkívül nehéz terepen történő, a településen a felgyújtott nádasházak oltásában. Pályabírókkal segítettük Az Országos Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny Gyerek üdülő centrumban történő lebonyolítását

Saját eszközeinkkel részt vettünk Devecserben a vörös iszap által okozott károk felszámolásában, év végén belvíz mentesítést végeztünk olyan alkalmakkor és a belterületi helyszíneken amikor az épületekbelvíz által veszélyeztetve voltak.

Tagjaink több hétvégén társadalmi munkában megkezdték a szertár épület bővítését, rendelkezésre álló anyagi lehetőséggel elkészítették az alapozást , megépítették a lábazati szintet.

2010. évben:

- 19 alkalommal kellet különböző tűzesetekhez vonulni / avartűz, nádasházak tüzei, széna kazal tűz, erdő tűz, templom torony tűz, kémény tüzek stb./

- 29 műszaki mentés / árvíz ,belvíz elleni védekezés, fa kivágás, gallyazás, iszap mentesítés, hófúvásban elakadt járművek mentése stb. /

- 2 alkalommal volt téves riasztás,/ tűzoltásban,műszaki mentésben részt vevők orvosi vizsgálatokon esnek át ,valamint a bevetés idejére baleset biztosítással rendelkeznek./

- 2 tűzoltó versenyen képviseltük Kővágóörsöt/ csabrendeki területi verseny,ahonnét a leányok elhozták a polgármester által kiírt vándorkupát,a zánkai megyei versenyen ahol szintén a lányok szerepeltek jól első helyet 800-s kismotor fecskendő szerelésben és második helyezést értek el osztott sugár szerelésben,a fiúk a 800-as kismotor fecskendő szerelésben negyedikek lettek úgy, hogy az egyik tömlő versenyzés közben ki lyukadt. Komoly szakmai elismerést kaptunk azért, hogy verseny közben megoldották a lyuk eltömését,eredményesen befejezték a gyakorlatot.

- Hagyományosan részt vettünk a vörsi veterántűzoltó találkozón,ahonnét szép oklevéllel tértünk vissza.

- Emlékezetes kiránduláson vettünk részt Saaldorfban,kirándultunk az Alpok egyik hegycsúcsára megtekintettük Hitler egykori sasfészkét. Részt vettünk Freillasingben tűzoltók által szervezett jó hangulatú több ezer fős grill partin.

- Részt vettünk a faluban rendezett rendezvényeken, tűzoltó bemutatókat tartottunk.

- Szüreti felvonuláskor vendégül láttuk a saaldorfi tűzoltókat.

- Segítettük a Káli futóverseny lebonyolítását.

A fenti felsorolás talán nem teljes de látható,hogy az elmúlt esztendő igazán mozgalmas és eredményes volt.

- Egyesületünk vezetősége 2010. évben 2 alkalommal közgyülést valamint 4 alkalommal vzetőségi ülést,1 alkalommal rendkívűli vezetőségi űlést tartott. Melyeken az egyesület alapszabályban rögzített feladatok éves meghatározásáről és elvégzéséről a szükség szerinti feladatok megszervezéséről, lebonyolításáról és menet közben jelentkező problémák megoldásáról,pályázat adta lehetőség felhasználásáról döntöttünk.

-2-

- Egy alkalommal találkoztunk baráti találkozó keretében a megválasztott új polgármesterrel, aki saját költségén vendégül látta a megjelent nagyszámú aktív az egyesületben dolgozó lelkes leányokat és fiúkat

- több alkalommal megtapasztalhatta azt az aktív lelkes önzetlen munkát amelyet a szertár bővítési munkálatok során végeztek.

Működésünk a pénzügyi helyzete:

Bevételek:

Induló pénz készlet 200 332.-Ft

-OKF pályázati támogatás:

működési támogatás: 300 000.-Ft

szertár építés támogatása: 300 000.-Ft

-Kulturális és Oktatási minisztériumtól 2 800 000.-Ft

-Egyéb támogatás:

Kurátor Kft 50 000.-Ft

Civil támogatás:

Kaffer István 12 000.-Ft

Dr. Klimek Alois 90 000.-Ft

egyesületi mobil telefont használok 242 256.- Ft

Szja 1 % 262 404.- Ft

Kamat: 261.-Ft

Tagi betét 107 500.-Ft

Összes bevétel: 4 243 421.-Ft

Kiadások:

Üzemanyag: 125 284.-FT

Egyéb anyag / építési anyagok/ 358 612.-Ft

Posta költség ,telefondíj 457 506.-Ft

Felszerelés,eszközök 253 500.-Ft

Műszaki vizsgáztatás,bevetési eszközök felülvzsgálata 139 804.-Ft

Tervezésidij /tűzoltószertár kiviteli,műszaki terv költsége 2 761 040.-Ft

Könyvelési dij: 50 000.-Ft

Banki költség 60 759.-Ft

Biztosítás / kötelező/ 62 040.-Ft

Egyéb kiadás: 102 776.-Ft

Összes kiadás: 4 401 331.-Ft

Záró pénz készlet: 42 422.-Ft

Tisztelt Képviselő Testület!

Egyesületünk tagjai Kővágóörs község aktív fiataljaból áll.Akikre bármikor ,bármilyen helyzetben a rászorulók - nem csak- településünkön számíthatnak.Nevükben kérem,hogy a Tisztelt testület ezt a tevékenységet,önzetlen,fiatalos hozzáállást akár a lehetősége határán továbbra is támogassa.Támogatás a településen életvitelszerüen itt élő fiatalokkal való gondoskodást is jelenti.

Kővágóörs,2011. Május 11.

Szabó Lajos

egyesületi elnök

 

 

 

 

 

KŐVÁGÓÖRSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

Adószám:18922527-1-19, Nyilv.szám: Veszprém Megyei Bíróság Pk60039/1996/12

 

Alapítva: 1894-ben
A jelenlegi egyesület birtokában van egy kézzel írt írásos feljegyzés, amelyben 1894-től szerepel a régi tűzoltóparancsnokok és tisztségviselők felsorolása.
AZ 1893 április 30.-án alakult Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség irattárában 1895-től szerepel egyesületünk neve.
Az eltelt több mint 100 év során viharos történelmi események sem törték meg folytonosságát, csupán erősítették létét e segítségnyújtás okán.
1996. január 31.-én átszerveződött az egyesület a megváltozott jogszabályok alapján, és 1999. június 30.-án Veszprém megyében elsőként kiemelten
közhasznú szervezetté minősítették az egyesületet. Az új "alapító tagok" a régi tűzoltó hagyományokon nevelődött dédunokák,unokák és gyerekek
köréből kerültek ki. A tűzoltási és kárelhárítási feladatokat személyi térítés nélkül, önként végzik tagjaink. Egyesületünk a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség
tagjaként egyre eredményesebben, hatékonyabban működik. 2000. novemberében bajorországi Saaldorf településtől kapott Mercedes 1113B típusú
gépjárművel, korszerű URH rádiórendszer segítségével végezzük munkánkat. A tűzoltásban résztvevők számára mobiltelefont biztosítottunk az elérhetőség,
valamint a gyorsabb riasztás végett. Eredményes és szoros munkakapcsolat alakult ki a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a hivatásos
Badacsonytomaji Önkormányzati Tűzoltósággal, a tapolcai Köztestületi Tűzoltósággal és a környező Önkéntes Tűzoltó egyesületekkel.
Rendszeresen részt veszünk tűzoltási bemutatókon, tűzoltóversenyeken, falunapi rendezvényeken.
Az egyesület működéséhez a szükséges anyagi fedezetet több forrásból biztosítjuk. Részben a fenntartó helyi önkormányzati támogatás,
belügyminisztériumi pályázat, Veszprém megyéért 105-ös közalapítvány, helyben működő vállalkozások, üdülő és üzlettulajdonosok,
Kékkúti Ásványvíz Zrt., FE-MAés Szakál-Vin Kft. biztosítják.
Az egyesület rendelkezik fűtött tűzoltó-szertár épülettel, amelyben eszközeink tárolása mellett klubhelyiséget alakítottunk ki.
Itt őrizzük a múlt dicsőségét felidéző okleveleket és emléktárgyakat is. Terveink között szerepel a helyi tűzvédelem fokozatos fejlesztése, fiatalabb
tűzoltó gépjármű fecskendő beszerzése, egyéni tűzoltó felszerelések korszerűsítése, a tűzoltó szertás bővítése. Minél több segíteni akaró, jó szándékú
fiatal beszervezése az egyesület további munkájába. A Káli- medence mikro-térség tűz- és katasztrófavédelmében hatékony közreműködés, segítve a
badacsonytomaji hivatásos tűzoltókat.
Együttműködési megállapodás kötöttünk a kékkúti Ásványvíz üzemmel,kékkúti, kővágóörsi, révfülöpi önkormányzattal, valamint a Balatoni Nemzeti Park
igazgatóságával.
2000-től folyamatosan baráti találkozókat szervezünk és tartunk a bajorországi Saaldorf település tűzoltóival kötött Testvér Egyesületi megállapodás alapján.
   

Vezetőségi Beszámoló

a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról


2oo4-2oo8-ig


A tüzesetek, balesetek, időjárás eredetű jelenségek /szélvihar, hófúvás, ónos esők, felhőszakadás vagy belvíz / nem sűrűn fordulnak elő környezetünkben, de senki nem tudja megmondani előre,hogy mikor következnek be.
Ezért nagyon fontos,hogy rendelkezésre álljon egy olyan szervezet,amely hatékonyan tud beavatkozni ezekben az esetekben.

Egyesületünk a Veszprém Megyei Bíróság Pk. 6oo.39/l996/l2 számú végzésének megfelelően l483 . nyilvántartási szám alatt bejegyzett Kiemelkedően Közhasznú Szervezet, amelynek fő célja a besorolás szerinti tűzoltási tevékenység.
Tevékenységi körünk a beszámolási időszakban kiterjedt a helyi tűzvédelem, katasztrófa elleni védekezésre, természeti károk felszámolására, segítségnyújtásra önkéntes alapon. További fő feladatként a tűzoltó hagyományok őrzésére és a nemzetközi kapcsolatok fenntartására, ápolására.
A Beszámoló mellékletei tartalmazzák, hogy az Egyesület Alapszabályában megfogalmazott célok önkéntes munkával történő megvalósítása, a tűzoltó hagyományok megőrzése, a fiatalokkal való foglalkozás hozzájárul Kővágóörs fokozott tűz- és katasztrófavédelméhez. Szükség esetén segítséget tudtunk nyújtani a területen illetékes hivatásos tűzoltóságnak Felkérésre részt vettünk az ábrahámhegyi, szigligeti nádas tűz valamint az ukki fenyves tűz oltásában, Tapolcán a felhőszakadás követő esővíz által elárasztott délkeleti városrész alagsoraiból történő kiszívattyúzásában, a révfülöpi Gomba étteremnél keletkezett tűz oltásában. Általában év elején előforduló avar tüzek oltásában az összes Káli medencei település területén is. Természetesen a beszámolási időszakban Kővágóörs közigazgatási területén keletkezett tűzesetek oltásában, a szélvihar által megrongált épületeknél a további elemi kár megakadályozásában és szükség szerinti helyreállításában, balesetveszélyt jelentő különféle helyzetek felszámolásában. A belvízzel veszélyeztetett helyeken az elolvadt hólének, nagy esőzések alkalmával összegyűlt esővizek átemelésében, pincék és az épületek alagsori helységeiben összegyűlt vizek eltávolításában,téli időszakban a hóban rekedt járművek mentésében.
Törvényi kötelezettség nélkül is segítséget nyújtottunk, amikor arra szükség volt környező településeken is a hivatásos tűzoltóknak. /Szám adatok 1.sz Mellékleten/
Több esetben önállóan kellet tevékenykedni amikor a hivatásos tűzoltó más helyen volt bevetésen. Területünkön előforduló különféle károk felszámolása, a közösségi találkozókon, tűzoltó bemutatókon, zánkai ovis majálisokon, ecséri piknikeken, megyei, csabrendeki tűzoltóversenyeken,gyereknapi rendezvényeken, vörsi veterán tűzoltó találkozókon,falunapi rendezvényeken / Ábrahámhegy, Kékkút, Kővágóörs, Révfülöp, Mindszentkálla /,szüreti felvonuláson való részvételek / Balatonrendes, Kékkút, Kővágóörs, Révfülöp, Salföld /, Zánka Üdülő Centrumban tartott zalahalápi önkéntes és badacsonytomaji hivatásos tűzoltókkal tartott bemutatók, Balatongyörökön megtartott hagyományőrző találkozók,külföldi tűzoltó találkozókon való / bajorországi Saaldorf, osztrák saalzburgi tartmány Berndorf, erdélyi Nyárádköszvényes , Szlovákiai Komárno / való részvétel. hétvégi összejövetelek,bográcsozások és a téli időszakban a gázfűtés megléte miatt számítógépezés, videó filmek vetítése tartotta egyben a nagyon fiatal közösséget.
/számadatok 1/2.számú mellékleten/
-2-


A beszámolási időszak alatti jó csapat szellem, munka meghozta a gyümölcsét. Tevékenységünket fokozatosan többre és többre értékelték. Melyet a támogatások egyre bővülő köre és nagysága is bizonyít.
Az elmúlt években a különböző pályázatokon elnyert pénzeken sorozatosan fejlesztettük a meglévő mostoha körülményeken. Új garázsajtót építettünk be, pályázati, támogatói pénzből önkormányzati segítséggel kiépítésre került a szertár gázfűtésre való átállása, biztosítva ezzel, hogy bármilyen hideg ellenére oltóvízzel tudtunk indulni a kárhelyre, kiépítésre került a vizesblokk is.
Beszereztünk minden olyan eszközt amelyre a helyi szükségletek figyelembe vételére van szükség a kárelhárításhoz, áramfejlesztőt, 900 lit/perc teljesítményű hordozható szivattyút, láncfűrészt,egyszerű bontó eszközöket, elakadt járművek mentéséhez szükséges köteleket. stb. A kárelhárításban résztvevők számára biztosítottuk a szükséges egyéni védőöltözetet, védőeszközöket. A tűzoltó gépjármű jogszabályban meghatározott felszerelésein elvégeztettük a kötelezően előírt időszakos szabványossági felülvizsgálatotokat. Biztosítottuk a gépjármű megfelelő műszaki állapotát,megoldottuk karbantartását és műszaki vizsgáztatását. Az egyesületi munkában aktívan tevékenykedőknek,egyesület munkáját támogatók számára biztosítottuk kedvezményes mobil telefon használatot,megoldottuk telefonon történő riasztási rendszert SMS formájában. A riasztástól számított egy percen belül 16 fő vonulást vállaló minimum alaptanfolyamot végzett és egészségügyi vizsgálaton megfelelt önkéntes van leriasztva. Ezzel a módszerrel megoldottuk, hogy nappal 8 percen és éjszaka pedig 10 percen belül a tűzoltó autó elhagyja a szertár épületét, riasztást követően elinduljon a kárhelyre.
A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásából sikerült a hivatásos tűzoltókéval megegyező gyakorlóruházattal ellátni az egyesület legaktívabb 20 tagját. Több éves álmunk vált valóra ezzel, hiszen 2001 óta rendszeres külföldi baráti találkozókon megfelelően egységes megjelenéssel tudtuk képviselni hazánkat is.
Az egyesületben végzett munkát felettes szervek / a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Veszprém megyei Tűzoltó szövetség, Veszprém Megyei Önkormányzat valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség / is elismerték. Tagjainkat különféle elismerésben részesítették.
Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség kiemelkedően végzett munkájukat:
- Szabó Lajos egyesületi elnököt Veszprém megye Tűzvédelméért ezüst és arany,
10 éves szolgálati éremmel
- Szabó Gergely egyesületi parancsnokot Veszprém Megye Tűzvédelméért ezüst,
- Gerencsér Péter egyesületi titkárt Veszprém Megye Tűzvédelméért bronz,
- Papp Tamás rajparancsnokot Veszprém Megye Tűzvédelméért bronz
- Hegyi Péter egyesületi pk. helyettest Veszprém Megye Tűzvédelméért bronz kitüntetéssel,
- Ifj. László János szertárost 10 éves szolgálati éremmel ismerte el.
2007-ben a Kővágóörsi önkéntes tűzoltók képviselték a Veszprém megyei tűzoltókat a magyar-szlovák Komárnoban ill. Komáromban tartott nemzetközi tűzoltó találkozón.

- Magyar Tűzoltó Szövetség kiemelkedő munkájáért
Szabó Lajos egyesületi elnököt gróf Széchenyi Ödön emlék plakettel díjazta.

Megyei Közgyűlés 2006-ban csapatzászlót adományozott az egyesületünknek.

-3-
Az eltelt időszak eredményes ,hatékony munkájának köszönhetően a fiatalok érdeklődése továbbra is aktív, 3. generáció épül be a csapatba.

Természetesen a helyi képviselő testület ,önkormányzat is elismeri munkánkat. Erőteljesen segíti működésünket, a pénzügyi támogatás mellett partner a jövő elképzeléseinek megvalósításában. Helyi építési szabályzatában lehetővé tette, hogy a szertár épületét bővíteni lehessen. Megterveztette a bővítést melynek építési engedélyezési eljárása folyamatban van.

A beszámolási ciklusban pályázati és támogatóktól kapott pénzekből a szertár garázs kapuját kicseréltük, bevezettük a gázt és az önkormányzat karbantartói segítségével kiépítettük a központi fűtés rendszert. Kicseréltük társadalmi munkában a szerállás feltört beton aljzatát, amelybe beépítettük egy szerelőaknát. Megoldottuk a szertár épület ivóvíz és szennyvíz bekötését a községi hálózatba.
Az egyesület tevékenységének elismerése, megbecsülése a jó önkormányzati megítélésnek és komoly támogatásának is következménye.
A Beszámoló 2/1. számú pénzügyi mellékletében látható, hogy az egyesület működési támogatására fordított összeg mellé különféle pályázatokon és más bevételi forrásokból a támogatási összeg többszörösét szereztük meg. Nem élősködtünk a falu nyakán hanem gyarapítottuk a közösség vagyonát.
Az egyesület vezetősége minden ellenszolgáltatás nélkül lehetőségéhez képest az Alapszabályban rögzítetten elvégezte munkáját .Szervezte és összefogta az egyesület tagságát és következetesen képviselte érdekeit,biztosította az egyesület működő képességét.
A választási ciklusban elért eredményeket a jövőben is meg kell őrizni, fenn kell tartani.


Kővágóörs, 2009. január 17.Készítette:

Szabó Lajos
Egyesületi elnök
A Beszámolót jóváhagyta és elfogadta az egyesület 2009. február 7.-i közgyűlés


Jegyzőkönyvezető: Gerencsér Péter
Egyesületnek jövőben is törekednie kell az Alapszabályában, a különféle Megállapodásokban rögzített vállalások következetes megvalósítására, Kővágóörs és a környező a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal kötött Megállapodásban rögzített településeken Révfülöp, Köveskál, Szentbékálla, Mindszentkálla és Kékkút községekben estlegesen előforduló tűz- és viharkárok mérséklésére és megakadályozására.
A megnevezett településeken törekedni kell önkéntes tűzoltók beszervezésére, településükön előforduló események felszámolásába való bevonására.
Gondot kell fordítani az érdeklődő egyesületi tagok szakmai továbbképzésére,
a kialakult nemzetközi tűzoltó kapcsolatok további ápolására, működési feltételek további javítására, ifjúsági tűzoltók és lányok beszervezésére az egyesületi munkába való részvételre.
Létre kell hozni a megfelelő készenléti rendszert,meg kell szervezni a vonulós tűzoltók és az érdeklődő egyesületi tagok rendszeres gyakorlati foglalkoztatását.


Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kiemelten közhasznú szervezet
8254.Kővágóörs.Dózsa Gy.u.1.

Beszámoló 2004-2008-ig

1.számú melléklet

Egyesületi élet a számok tükrében:


1.Vonulási adatok:

2004 2005 2006 2007 2008
Tűzesethez 16 13 10 6 8
Műszaki mentés 9 16 21 13 14
Téves riasztás 1 2 0 1 0

2. Szervezeti élet :

2004 2005 2006 2007 2008
Közggyűlés 2 2 1 2 2
Vezetőségi ülés 4 6 3 3 3
Tűzoltó versenyen való részvétel 1 1 0 2 2
Hagyományőrző találkozón való részvétel 1 2 2 2 2
Falunapi rendezvényen való részvétel 4 5 4 5 5
Testvér egyesületi találkozón való részvétel 2 2 2 2 2


Csapatzászló adományozás:

2oo6. Egyesület újjászervezésének lo éves évfordulójára.
Adományozó:
Igaz Sándor Veszprém Megyei Önkormányzat tanácsnoka,
Veszprém Megyei Tűzoltó szövetség alelnöke.


½


3.Együttműködési megállapodások kötése:


2oo4:
Önkormányzat Kővágóörs:- működési támogatás,
- tűzoltószertár használat.
Önkormányzat Kékkút: - működési támogatás.
FE-MA Kft. Kövágóörs: - működési támogatás

2oo5:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága: - működési támogatás.
Kékkúti Ásványvíz Zrt.: - működési támogatás.
Szakál-Metál Kft.: - működési támogatás.

2oo6:
Önkormányzat Révfülöp:- működési támogatás.

2oo7:
Kurátor Kft Kővágóörs . – működési támogatás.

2008:
Badacsonytomaji Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Együttműködési megállapodás Kővágóörssel közvetlen szomszédos 5 település tűz- és katasztrófavédelmének ellátásához való közvetlen segítség nyújtásra.

4. Felügyeleti ellenőrzés:

2004 2005 2006 2007 2008
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 1 0 0 0
Magyar Államkincstár 0 0 1 0 0
OKF Budapest 0 0 0 0 1
Kővágóörs,2009. január 17.


Készítette: Szabó Lajos
Egyesületi elnök

2. számú melléklet
Pénzügyi helyzet 2004- 2008-ig:

1. Bevétel, kiadás alakulása:

Év Bevétel Kiadás
2004 3.368.102 Ft 3.118.965 Ft
2005 1.522.633 Ft 1.446.318 Ft
2006 1.684.743 Ft 1.642.618 Ft
2007 1.127.278 Ft 1.080.887 Ft
2008 1.237.615 Ft 1.042.983 Ft
Összesen 8.940.101 Ft 8.331.771 Ft

 2. Bevétel részletezése:

Év Önkormányzat OKF pályázat Egyéb pályázat 105-ös alapítvány Szja 1% Támogatóktól Egyéb
2004 481.210 Ft 1.300.000 Ft 0 Ft 150.000 Ft 99.781 Ft 1.223.000 Ft 93.305 Ft
2005 445.158 Ft 200.000 Ft

180.000 Ft

300.000 Ft

245.000 Ft 58.914 Ft 262.000 Ft 269.086 Ft
2006 410.000 Ft 450.000 Ft 850.000 Ft 95.000 Ft 49.454 Ft 417.000 Ft 0 Ft
2007 831.000 Ft 700.000 Ft 0 Ft 115.000 Ft 66.098 Ft 112.000 Ft 336.023 Ft
2008 680.000 Ft 831.000 Ft 0 Ft 0 Ft 127.499 Ft 62.000 Ft 214.600 Ft
Összesen: 2.847.368 Ft 3.481.000 Ft 1.330.000 Ft 605.000 Ft 401.746 Ft 2.076.000 Ft 913.014 Ft

 

3. Támogatóink:

Pénz adománnyal:

Név: 2004 2005 2006 2007 2008 Összesen:
Fe-Ma Kft 100.000 Ft 100.000 Ft 275.000 Ft 475.000Ft
Szakál-Metál Kft 30.000 Ft 50.000 Ft 80.000 Ft
Kurátor Kft 50.000 Ft 50.000 Ft 100.000 Ft
Kékkúti Önkormányzat 1.41.000 Ft 1.041.000 Ft
kékkúti ásványvíz Zrt 100.000 Ft 50.000 Ft 150.000 Ft
Dr.Klimek Alois 50.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 110.000 Ft
Dr.Keffer István 12.00 Ft 12.000 Ft 12.000 Ft 12.000 Ft 12.000 Ft 60.000 Ft
Berger Eszter 20.000 Ft 20.000 Ft 40.000 Ft
Önkormányzat Révfülöp 20.000 Ft 20.000 Ft
Veszprém Megyei Önkormányzat 850.000 Ft 850.000 Ft
Összesen: 2.926.000 Ft2/2

Természetbeni támogatók:

Képviselő testület:
Mindszentkálla:
- falugondnoki busz kedvezményes használata
Kékkút:
- közös bajtársi találkozók étkezési költsége.

Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány:
- 6 db Gallet típusú védősisak

Termelők:
Kékkúti Ásványvíz Zrt. 135 liter palackozott ásványvíz havonta történő biztosítása,egyesületi rendezvényre igény szerinti ásványvíz biztosítása.
Bakos Tivadar,Varga György borászok rendszeres adománya,
Varga Kft .Badacsonyörs rendszeres adománya.

Egyéni vállalkozók:
Benkő János fuvarozó,
Fekécs Mihály rakodógépkezelő,
Kalória Bt.,
Piros Lászlóné Veszprém Megyei Önkormányzat üdülőjének gondnoka,
Helyi Vadász egyesület.
Magán személyek:
Dr.Klimek Alois 6 db sisaklámpa
Münther házaspár tolmácsolás,fordítás
Szikrai György tolmácsolás, fordítás


Kővágóörs,2009. január 14.
Készítette:

Szabó Lajos
Egyesületi elnök.